Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 17:25:21
Cần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế biển
Như Tầm - 06/09/2018 09:18
 
Theo Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức tăng trưởng kinh tế biển tuy khá cao nhưng mới tương đương nhịp tăng trưởng chung của nền kinh tế, chưa xứng với tiềm năng.
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số giá trị gia tăng của kinh tế biển của Việt Nam hiện mới chỉ đạt khoảng 3,6 triệu USD/km (tương đương hơn 80 tỷ đồng/km), thấp hơn mức bình quân của thế giới là khoảng 4 triệu USD/km bờ biển.

Ngoài ra, tổng sản phẩm của 28 tỉnh, thành phố ven biển tăng bình quân 7,5%/năm, con số này của cả nước là 6%/năm. Tính bền vững trong khai thác còn thấp, hạ tầng kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực kinh tế biển còn hạn chế.

[Infographic] Tiềm năng kinh tế biển Phú Quốc
Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất trong số 12 huyện đảo của Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư