Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 10 năm 2021, 14:32:23
Cần Thơ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công
Trúc Giang - 04/08/2021 15:46
 
UBND TP. Cần Thơ vừa có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.
Một góc khu đô thị Nam Cần Thơ (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ)

Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều phối các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện các dự án trọng điểm về đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố đúng quy định của pháp luật; tổ chức phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan trung ương đảm bảo hoàn thành mục tiêu của dự án trên cơ sở sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực theo quy định pháp luật, điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, theo dõi và đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, hình thức đầu tư dự án phù hợp quy định pháp luật.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, theo dõi và giám sát chủ dự án/chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thực hiện dự án. Tổng hợp báo cáo đề xuất UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ.

Kiểm tra, lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và khảo sát đánh giá sự phù hợp, tác động của dự án, kịp thời tham mưu đề xuất đầu tư dự án mang tính liên kết vùng, phù hợp với các quy hoạch đảm bảo các dự án được khai thác đồng bộ, có hiệu quả.

Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ chủ dự án/chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch tiến độ.

Về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, tiến độ triển khai dự án theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của cơ quan trong các hoạt động có liên quan.

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Các Phó trưởng Ban là: ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo và ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Các ủy viên là giám đốc các Sở: Tài Chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương và ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến nay đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn, tiến độ thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn quận, huyện chậm, dự án không có mặt bằng triển khai thi công, giá cả nguyên vật liệu xây dựng đang tăng mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng; các nhà thầu thi công cầm chừng, chờ giá cát và giá thép giảm xuống ổn định, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 còn thấp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, tính đến ngày 20/7/2021, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Cần Thơ là 1.751,209/7.500,001 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,3% kế hoạch phân bổ, (ngân sách địa phương giải ngân 1.028,166/5.982,062 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch). Trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 15,3% kế hoạch, cấp quận huyện giải ngân đạt 21% kế hoạch.

Chi tiết giải ngân một số nguồn vốn: Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 21%, cân đối ngân sách địa phương 20%, xổ số kiến thiết 18,2%, tiền sử dụng đất 16,4%, vốn ODA 15,7%...

Cần Thơ đề nghị bổ sung nhiều công trình kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
UBND TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung hướng tuyến, các điểm khống chế của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cần Thơ -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư