Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 21:24:49
Chi cục Hải quan Đà Lạt dùng văn bản hết hiệu lực ra quyết định ấn định thuế
Nhiệt Băng - 03/10/2023 11:46
 
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chi cục Hải quan Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về nhiều vấn đề, trong đó có việc dùng văn bản hết hiệu lực để ban hành quyết định ấn định thuế.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Chi cục Hải quan Đà Lạt thực hiện và báo cáo một số nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chi cục Hải quan Đà Lạt chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước thiếu mẫu biểu, số liệu không chính xác, hồ sơ xây dựng dự toán không chi tiết, không đầy đủ, số dự toán không bao quát hết nguồn thu; việc áp dụng văn bản hết hiệu lực để làm cơ sở ban hành hai quyết định ấn định thuế; việc kiểm tra xác định không đúng mã loại hình cho hàng hóa xuất nhập khẩu; chưa kịp thời xác định tính đồng bộ của các máy móc thiết bị theo chỉ dẫn tại danh mục miễn thuế để đảm bảo điều kiện miễn thuế cho hàng nhập khẩu.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định đối với việc không thực hiện đúng quy trình thủ tục Hải quan (về địa điểm kiểm tra thực tế cho hàng hóa) khi làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo các tờ khai.

Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị Chi cục Hải quan Đà Lạt chỉ đạo rà soát khắc phục các nội dung được Kiểm toán nhà nước nhận xét, đánh giá, kiến nghị mà báo cáo kiểm toán đã nêu.

“Chi cục Hải quan Đà Lạt khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo kết quả xử lý, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm (kèm theo biên bản) về Sở Tài chính trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Kiểm toán nhà nước”, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị.

Lâm Đồng rà soát toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
Việc rà soát này nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư