Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 00:37:22
Chính phủ đề xuất chuyển nguồn 5.016,674 tỷ đồng kinh phí chống dịch Covid-19
Nguyễn Lê - 07/01/2023 15:21
 
24/54 địa phương đề xuất chuyển nguồn 5.016,674 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 là đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022.
.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 7/1, Quốc hội đã  biểu quyết đồng ý điều chỉnh chương trình, bổ sung việc xem xét chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Việc này không làm thay đổi thời gian của kỳ họp, chỉ làm tăng khối lượng công việc.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết 24/54 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 là 5.016,674 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022.

Thẩm tra, Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội nêu rõ, khoản kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương không thuộc trường hợp được chuyển nguồn, theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 3 của Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội, Quốc hội đã ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022.

Đến nay, ngày 7/1/2023, đã hết thời hạn Quốc hội cho phép ủy quyền UBTVQH xem xét, quyết định nội dung này. Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, đến ngày 7/1/2023, Chính phủ mới có Tờ trình gửi Quốc hội về vấn đề này là quá chậm, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo rút kinh nghiệm vấn đề này.

Nhận thấy, việc bố trí nguồn cho công tác phòng chống dịch năm 2022 là cần thiết, cơ quan thẩm tra vẫn nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,674 tỷ đồng của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ NSNN năm 2022.

Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này.

Để bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn Ủy ban Thẩm tra kiến nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung nói trên vào Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Ngay sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung mới được bổ sung này.

Dịch Covid-19 có thể gia tăng thời gian tới
Một số chuyên gia y tế nhận định, dù có thể không tái bùng phát dịch, song ca mắc Covid-19 tại nước ta có thể tăng trong thời gian tới, do đó cần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư