Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 13:27:10
Chính phủ quyết định thưởng vượt thu ngân sách và đầu tư trở lại 9.494 tỷ đồng cho 16 địa phương
T.T - 13/07/2022 14:19
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại với tổng số vốn là 9.494 tỷ đồng.

Bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 tỷ đồng, trong đó:

Thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán là 4.802 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh (289 tỷ đồng); tỉnh Hải Dương (19 tỷ đồng); tỉnh Hưng Yên (46 tỷ đồng); tỉnh Bắc Ninh (110 tỷ đồng); tỉnh Quảng Nam (80 tỷ đồng); tỉnh Quảng Ngãi (155 tỷ đồng); tỉnh Đồng Nai (1.000 tỷ đồng) tỉnh Bình Dương (699 tỷ đồng); tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (119 tỷ đồng); TP. Hà Nội (1.000 tỷ đồng); TP.HCM (1.000 tỷ đồng); TP. Hải Phòng (285 tỷ đồng).

Đầu tư trở lại cho 04 địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 4.692 tỷ đồng, gồm: TP.  Hải Phòng (1.500 tỷ đồng); TP. Hà Nội (2.000 tỷ đồng); TP.HCM (654 tỷ đồng); TP. Đà Nẵng (538 tỷ đồng).

Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022, Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ tình hình thực hiện chính sách của các địa phương, xử lý cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách Trung ương từ nguồn kinh phí được quy định nêu trên cho từng địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung vốn, kinh phí nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn, kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng từ đấu giá, cho thuê đất
6 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thu trên 10.000 tỷ đồng từ đấu giá, tiền sử dụng và cho thuê đất, thông qua công tác quản lý đất đai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư