Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Chính thức chọn Thống đốc, Bộ trưởng Tài chính, Giao thông, Nông nghiệp trả lời chất vấn
Nguyễn Lê - 03/06/2022 06:22
 
Trong số 393 đại biểu Quốc hội tham gia chọn người chất vấn, có 284 vị muốn chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngyễn Thị Hồng.

Trong số 393 đại biểu Quốc hội tham gia chọn người chất vấn, có 284 vị muốn chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ ba vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các vị đại biểu, chuẩn bị cho hoạt động chất vấn bắt đầu từ chiều 7/6.

Theo đó, đến 17h ngày 1/6/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được ý kiến của 393 đại biểu Quốc hội.

Kết quả, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính có 378 phiếu đồng ý, chiếm  96,18%.

Các con số tương tự với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng là 284  và 72,26%. Nhóm vấn đề thuộc lực thông tin và truyền thông là 250 và 63.61%

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có 347 vị lựa chọn, chiếm 88,30%

Nhóm vấn đề thuộc lình vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có  313 phiếu đồng ý, chiếm 79,64%.

Như vậy, trong 5 vị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính ở kỳ họp này không có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các vị được chọn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Với lĩnh vực ngân hàng, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về quản lý hệ thống kết nối liên thông trong hoạt động cho vay giữa các ngân hàng thương mại, nhằm làm giảm nguy cơ dẫn đến nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, quản lý hoạt động cho vay, cấp tín dụng nhằm xử lý nợ xấu luôn được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm tại nhiều kỳ họp. Vấn đề đại biểu đề nghị bổ sung là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và cũng nằm trong phạm vi nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp này, do đó không bổ sung vấn đề này thành nội dung riêng trong nhóm vấn đề chất vấn Thống đốc.

Với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung chất vấn về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm gỡ bỏ rào cản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung “cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong trong lĩnh vực nông nghiệp” trong nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

Có ý kiến đề nghị chất vấn Bộ trưởng các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi âm, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thời lượng phiên chất vấn.

Kết quả lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn cho thấy, hầu hết các đại biểu Quốc hội đồng ý với nhóm vấn đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất; cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Quốc hội chất vấn tại kỳ họp thứ 2 vừa qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Thanh tra Chính phủ vào thời điểm thích hợp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư