Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 23:14:34
Chủ tịch Quảng Ngãi nêu 11 đầu việc cần tăng tốc
Hà Minh - 23/07/2021 17:46
 
Nếu Quảng Ngãi hoàn thành 11 “đầu việc” vừa được quán triệt thì việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 hoàn toàn có khả năng.
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, xác định điểm mạnh, điểm yếu, trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao 11 “đầu việc” và yêu cầu các ngành, địa phương triển khai ngay, tổ chức thực hiện có kết quả để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

“Nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trước hết”- ông Minh cho biết. Trên cơ sở đó, ông Đặng Văn Minh cho rằng, trên hết là để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân, sớm đưa Quảng Ngãi trở về trạng thái bình thường mới, với phương châm hành động trong xử lý tình huống dịch phát sinh là chỉ đạo quyết liệt, áp dụng biện pháp mạnh, xử lý tình huống chính xác, linh hoạt, kịp thời.

Biện pháp thứ hai theo ông Minh là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành ngay kế hoạch triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thẩm quyền của địa phương để tập trung mọi nguồn lực và quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đạt được kết quả cao nhất cho từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực công tác.

Một chuyên đề hết sức quan trọng, tạo đà cho Quảng Ngãi phát triển khi dịch bệnh đã được ổn định, kiểm soát là Quảng Ngãi cần ban hành kế hoạch chi tiết để tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định cụ thể từng nhiệm vụ công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng chủ thể liên quan và tiến độ hoàn thành, để làm cơ sở kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng của đồ án Quy hoạch; hoàn thành việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Minh cho biết, đây là nhiệm vụ thứ 3.

Dẫu vậy, muốn đạt được 3 mục tiêu trên, theo ông Đặng Văn Minh là Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ thứ 4: Tập trung rà soát các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng, nhất là các khoản thu đạt thấp để thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy nguồn thu; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước...

Đồng thời, nhiệm vụ thứ 5 là, quyết liệt tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định, thực hiện kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản để tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí trong năm 2021, với mục tiêu đến ngày 31/12/2021, giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Đây được xem là một giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh ta trong điều kiện hiện nay.

Tập trung cho nhiệm vụ thứ 6 là rà soát, phân tích và xác định các nguồn thu trong giai đoạn 2022 - 2025 để làm cơ sở xác định mức chi cho từng nhiệm vụ chi để chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Và sớm khởi động nhiệm vụ thứ 7, rà soát, công bố danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Song song đó, Quảng Ngãi thực hiện ưu tiên nguồn lực để thực hiện kịp thời các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng chậm về tiến độ và chất lượng không đảm bảo; Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện các nội dung và tiến độ đã được lãnh đạo Tỉnh cam kết với Nhân dân trong việc xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thời gian vừa qua

Quảng Ngãi: Tránh “tham mưu cho có, nói mà không làm”
Đó là lưu ý của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với các Sở, ban ngành địa phương tại Hội nghị Cải thiện môi trường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư