Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 11 năm 2020, 00:13:46
Chủ tịch Quốc hội đặt ra 5 nội dung trọng tâm cần thảo luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Thanh Tân - 26/09/2020 12:55
 
Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Về dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Dự đại hội còn có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV chính thức khai mạc sáng 26/9/2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV chính thức khai mạc sáng 26/9/2020.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có đánh giá về bước phát triển của Quảng Ninh trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam, mà Quảng Ninh là một trong những địa bàn chịu tác động trực tiếp, thường xuyên và rất phức tạp. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao một bước quan trọng đời sống mọi mặt của nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, để tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa. Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí lưu ý Đại hội cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận 5 nội dung.

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ.

Thứ hai, sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh.

Thứ tư, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác nhân sự, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội. Đồng chí khẳng định, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa vào chương trình đại hội, tiếp tục đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội.

Trước đó, trong báo cáo chính trị trình đại hội do ông Nguyễn Xuân Ký đã trình bày, đã đề ra rõ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; GRDP bình quân đầu người trên 15.000 USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Đến năm 2045, Quảng Ninh trở thành là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Chiều nay, đại hội sẽ tiếp tục diễn ra với nội dung chính liên quan đến việc tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Ninh định hình mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới
Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế xanh, cải cách hành chính đồng bộ, lấy con...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư