Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Quốc hội lưu ý về cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm
Nguyễn Lê - 01/04/2024 10:41
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương.
.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của cải cách lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo.

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 1/4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong 2 ngày, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là cho ý kiến đối với các dự án luật sẽ được trình xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dự kiến tại kỳ họp thứ 7, sẽ có 10 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Đến nay căn cứ vào kết quả, tiến độ chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có đủ hồ sơ, đưa vào xem xét 5 dự án luật trong phiên họp chuyên đề pháp luật này.

Cụ thể 5 dự án gồm các luật sửa đổi, bổ sung là Luật Công chứng, Luật Công đoàn, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ông Vương Đình Huệ cũng cho hay, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân.

Đây là dự luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thông qua bằng nghị quyết 44/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong 5 dự án luật nói trên có 2 dự án luật liên quan đến lực lượng vũ trang bao gồm Luật Phòng không nhân dân và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các dự án luật này nhìn chung đều phải trải qua quy trình trình xem xét, cho ý kiến, thông qua tại 2 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận trường hợp dự luật chuẩn bị tốt, thảo luận được sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình 1 kỳ họp.

Do vậy, đề nghị với dự luật này nếu chuẩn bị tốt, đồng thuận cao có thể thông qua tại kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhóm vấn đề thứ 2 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội thì từ 1/7 tới, sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của cải cách lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo.

Để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc đầu tiên phải xây dựng được vị trí việc làm.

Đồng thời, trong phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành nghị quyết này để làm căn cứ xây dựng thang, bảng lương. Phạm vi áp dụng của nghị quyết là cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Theo lưu ý của Chủ tịch Quốc hội, phạm vị của nghị quyết khá rộng. Quá trình xây dựng vị trí việc làm đã tiến hành khá lâu và từ 2021, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành, cơ bản đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. "Từ nay đến thời điểm cải cách chính sách tiền lương không còn dài, khoảng 3 tháng nữa thôi, nên chúng ta phải hoàn thành công việc hết sức quan trọng này", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư