Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nêu giải pháp đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu
Thu Lê - 12/02/2023 18:51
 
Theo Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đến năm 2050, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Vùng đồng bằng sông Hồng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Đến cuối năm 2021, Hà Nội có dân số khoảng 10 triệu người; nơi tập trung các trường đại học, bệnh viện hàng đầu, là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước; giữ vai trò chủ đạo về phát triển kinh tế của Vùng. Quy mô GRDP đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 43% quy mô GRDP vùng đồng bằng sông Hồng và 16,2% GDP bình quân cả nước.

Với vai trò là đầu tàu, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của vùng nói riêng và khu vực Bắc bộ nói chung trên hầu hết các lĩnh vực, Thủ đô Hà Nội xác định trọng trách, trách nhiệm của mình đối với phát triển vùng và cả nước, cùng các tỉnh, thành phố trong vùng quyết tâm phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch tại địa phương mình, đặc biệt chú ý đến tính kết nối không gian, liên kết phát triển.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo ông Thanh, “việc thực hiện Nghị quyết số 30 -NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ lần này là những căn cứ chính trị, cơ sở quan trọng để xây dựng các định hướng mang tính chiến lược, dài hạn phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”.

Triển khai Nghị quyết số 30, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 3/2/2023, trong đó xác định trọng trách của Thủ đô trong quá trình phát triển Vùng Thủ đô và cả nước; quyết tâm cùng các địa phương trong vùng tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ với mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc; động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội đã xác định một số chỉ tiêu và định hướng phát triển cụ thể nhằm triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Trong đó, về mục tiêu kinh tế, Hà Nội phấn đấu phát triển kinh tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5-8%, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000USD. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt khoảng 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng khẳng định, Hà Nội sẽ phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng phát thải các-bon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Thành phố sẽ phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Và ngay tại hội nghị, TP. Hà Nội cũng đã trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án thuộc các lĩnh vực thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch Thủ đô.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch Thủ đô.

Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết Thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp lớn.

Cụ thể, về thể chế, chính sách, Hà Nội phối hợp vùng với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng và tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tập trung đầu tư phát triển các hành lang kinh tế, tăng cường liên kết nội Vùng, liên Vùng, quốc tế gồm: Hành lang kinh tế Bắc - Nam; Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phát triển công nghiệp gắn với chuỗi liên kết giá trị và gắn với quá trình đô thị hóa, phía Bắc sông Hồng là hành lang kinh tế nối các thành phố công nghiệp lớn với các cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Hình thành chuỗi đô thị Bắc sông Hồng (thành phố trong thành phố) kết nối thành vòng cung từ Việt Trì, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái tạo thành hành lang kinh tế Bắc Bộ với đô thị  lõi phía Bắc Hà Nội (Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh), trong tương lai đảm nhiệm vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế này.

Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch mang tầm khu vực và quốc tế. Đối với ngành thương mại, du lịch, liên kết hợp tác về thương mại giữa các tỉnh/thành phố trong vùng cũng như các địa phương trong cả nước có vai trò rất quan trọng, nhằm đảm bảo khai thác hết các nguồn hàng của các địa phương. Liên kết, hợp tác thương mại bắt đầu từ các giải pháp đồng bộ như quy hoạch phát triển thương mại toàn vùng Thủ đô và từng địa phương, nghiên cứu thành lập trung tâm xúc tiến thương mại quốc tế tại Hà Nội để hỗ trợ các địa phương phát triển và liên kết thương mại...

Để kịp thời chuyển hóa các quan điểm, tư tưởng, định hướng và nhiệm vụ giải pháp trong Chương trình hành động nói riêng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng nói chung, UBND Hà Nội đang tiến hành rà soát, nghiên cứu, tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trên.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị “thúc” Vùng đồng bằng sông Hồng phát triển
Bốn ngày sau khi ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng, Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư