Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 07:28:02
Cơ chế cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt
T.V - 27/07/2021 15:59
 
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 27/10/2021.

Trường hợp nào được vay lãi suất 0%?

Thông tư trên quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

DongA Bank bị kiểm soát đặc biệt từ 14/8/2015.

Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả phương án thực hiện cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng.

Khoản cho vay đặc biệt sẽ có lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án đã được phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với một số tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Chỉ được sử dụng khoản vay chi trả tiền gửi cá nhân

Theo quy định, bên đi vay chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân tại bên đi vay.

Đồng thời, việc sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của đối tượng khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Số tiền cho vay đặc biệt trong các trường hợp quy định sẽ do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình khả năng chi trả của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định nhưng dưới 12 tháng.

Về lãi suất đối với với khoản cho vay đặc biệt, đối với các tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn, không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả. 

Đối với các khoản vay lãi suất ưu đãi đến 0%, lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước quyết định. Lãi suất quá hạn với nợ gốc bằng 130% lãi suất trong hạn và không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả.

Phải có tài sản đảm bảo tối thiểu 170%

Tài sản bảo đảm đối khoản vay sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu Chính quyền địa phương trong Danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN.

Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt và doanh nghiệp khác; thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng).

Nhưng tỷ lệ giữa giá trị các tài sản bảo đảm còn lại và số tiền cho vay đặc biệt tối thiểu là 170%.

Tại thời điểm đề nghị vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt, tổ chức tín dụng phải bảo đảm tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn số tiền đề nghị vay đặc biệt, đề nghị gia hạn vay đặc biệt.

Khi khoản vay đặc biệt đến hạn, tổ chức tín dụng đi vay phải trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt cho bên cho vay, có thể trả nợ vay đặc biệt trước hạn. 

Đối với khoản vay không được gia hạn hoặc không trả nợ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển dư nợ khoản cho vay đặc biệt sang theo dõi quá hạn, áp dụng lãi suất quy định, trích tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi nợ, yêu cầu bên đi vay chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm.

Giải pháp giải quyết dứt điểm ngân hàng yếu kém
Đề án tái cơ cấu 3 ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt và DongABank đang được Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện, dự kiến hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư