Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 03 năm 2023, 02:19:47
Cơ chế để đẩy nhanh việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
T.T - 24/01/2020 08:31
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở kiến nghị của một số Bộ, địa phương về tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại một số ngành, lĩnh vực; và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7429/VPCP-ĐMDN ngày 20/8/2019, dự thảo Quyết định bổ sung quy định về tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ và ngành, lĩnh vực xem xét chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần bao gồm 03 mục:

a. Quy định những ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại công ty cổ phần sau chuyển đổi từ các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn; quản lý các cảng cá; quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi. 

Những ngành, lĩnh vực thuộc nhóm này bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân, Nhà nước cần nắm cổ phần chi phối tại những doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công một cách ổn định (đảm bảo không nâng giá dịch vụ công và không giảm chất lượng dịch vụ).

b. Quy định những ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập mà Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ tại công ty cổ phần sau chuyển đổi, gồm: Thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng; quản lý bất động sản; quản lý chợ, trung tâm thương mại; kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp; phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm ngành, lĩnh vực này bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tương đối quan trọng đối với hạ tầng cơ sở hoặc đối với đời sống người dân. Nhà nước cần nắm giữ cổ phần để đảm bảo doanh nghiệp tiếp tục cung cấp dịch vụ công.

c. Quy định những ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn điều lệ tại công ty cổ phần sau khi chuyển đổi gồm: Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực (lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn về quản lý và kinh doanh...); thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư; quản lý bến tàu, bến xe...

Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm lĩnh vực, ngành mà khối tư nhân đã triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, do vậy Nhà nước không cần nắm giữ vốn tại doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập ngành giao thông: Sắp chốt danh mục
Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) quản lý tiến hành cổ phần hóa sẽ được trình lên Thủ tướng Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư