Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 09:51:14
Hà Nội chuyển hơn 100 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ
Thanh Nga - 14/12/2018 10:46
 
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, bằng nhiều nỗ lực, đến nay, Thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm hơn 8.760 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, ban hành kể hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2018-2021.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017

Theo đó, trong năm 2018, triển khai công tác cải cách tài chính công, Thành phố siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Qua rà soát, Sở Y tế đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Ngoài 5 bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017 (gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), thì trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Cũng theo ông Hoa, Thành phố đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành đảm bảo phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công…

Bằng nhiều nỗ lực, đến nay, TP. Hà Nội đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết thêm, Thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị. Dự kiến giảm cả giai đoạn là 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ.

Tính đến nay, 100% các cơ quan hành chính thuộc Thành phố đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm theo quy định.

Năm 2018, Thành phố siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước, trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm…
Hà Nội hoàn thành đầu tư 198 công trình xây dựng cơ bản trong năm 2018
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến hết năm 2018, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) dự kiến đạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư