Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 11 năm 2022, 22:57:41
Cổ đông PTI không thông qua việc phát hành cổ phiếu
Ngọc Lan - 29/04/2022 07:26
 
Chỉ với hơn 50% tỷ lệ biểu quyết tán thành, 3 tờ trình về việc phát hành cổ phiếu do HĐQT PTI đã không được ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/4 thông qua.
Cụ thể, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 51%, ĐHĐCĐ Tổng công ty Bảo hiểm bưu điện (PTI) đã không thông qua tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 96 triệu  cổ phiếu, sau khi phát hành cổ phiếu số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ là hơn 964 tỷ đồng (mức  vốn hiện tại là hơn 800 tỷ đồng).
Tờ trình thứ hai cũng chỉ nhận được 55,99 phiếu tán thành và cũng không được thông qua là tờ trình chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty . Mức giá chào bán là 10.000 đồng.
Tờ trình thứ ba lại chỉ nhận được 51% phiếu thuận và cũng không được thông qua là việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lực chọn cho người lao động (ESOP) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm chào bán…
Theo điều lệ của PTI, các tờ trình liên quan đến việc tăng vốn phải cần có 75% phiếu tán thành thì tờ trình mới được thông qua.

Ngoài việc không thông qua cả 3  phương án phát hành cổ phiếu, ĐHĐCĐ bảo hiểm PTI đã thông qua hết các  tờ trình khác như tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Minh Hương và ông Bùi Văn Tới, Trưởng ban kiểm soát. 
Ngoài ra, đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 208 tỷ đồng chỉ bằng 79,5% mức lợi nhuận sau thuế đã thực hiện được của năm trước  là 262 tỷ đồng.  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn dự kiến tăng gần 7% so với năm trước với con số dự kiến là 6.350 tỷ đồng.
Phương án không chia cổ tức cho cổ đông cả năm 2011 và năm 2022 cũng được thông qua. Được biết, năm 2021 ĐHCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức 10% tuy nhiên, theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 HĐQT của PTI cũng đề xuất không chia cổ tức năm 2021 để thực hiện kế hoạch tăng vốn. 
Năm 2021 tổng doanh thu của hãng bảo hiểm này chỉ đạt 5.945 tỷ đồng, hoàn thành 90,1% kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2021 vẫn đạt hơn 333 tỷ đồng tăng 9,4% so với năm 2020, trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm là hơn 171 tỷ đồng tăng trưởng 32% so với năm 2020. Trong năm 2021 lãi gộp từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác của PTI cũng đạt 162  tỷ đồng, hoàn thành 136% kế hoạch.   
Hoàn tất bán vốn tại PTI, VNPost thu về hơn 1.409 tỷ đồng
VNPost hoàn tất phiên đấu giá hơn 18,2 triệu cổ phiếu Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho 3 nhà đầu tư cá nhân; giá đấu thành công bình quân ở mức 77.341...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư