Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
“Có thể cấp thẻ ngân hàng cho người từ 11 tuổi”
Uyên Linh - 15/12/2014 10:10
 
Người được cấp thẻ phải được người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật chấp thuận bằng văn bản.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Phát hành thẻ tín dụng: Lợi nhuận cao, rủi ro lớn
Nhân viên ngân hàng quay cuồng với chỉ tiêu thẻ
Việc mở rộng đối tượng phát hành thẻ là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo
Việc mở rộng đối tượng phát hành thẻ là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo

Theo dự thảo thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng lấy ý kiến đóng góp vừa Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.

Theo đó, Dự thảo Thông tư mở rộng hơn đối tượng được sử dụng thẻ so với Quyết định 20 nhằm thúc đẩy thanh toán thẻ. “Có thể cấp thẻ ngân hàng cho người từ 11 tuổi” là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo.

Cụ thể, dự thảo quy định đối với chủ thẻ chính, cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ.

Đối với chủ thẻ phụ, dự thảo thông tư yêu cầu phải đáp ứng một số điều kiện như với chủ thẻ chính; hoặc từ đủ 11 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng thẻ.

Các trường hợp phát hành thẻ phụ cho người từ đủ 11 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cụ thể và chấp thuận cho tổ chức phát hành thẻ trước khi thực hiện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư