Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 06 năm 2022, 21:27:13
Công bố kết quả kiểm tra, giám sát trạm thu phí BOT số 1 trên Quốc lộ 5
Anh Minh - 09/04/2019 20:17
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ số 1, Quốc lộ 5, tỉnh Hưng Yên do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý và khai thác.
Trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 5
Trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 5

Qua giám sát được thực hiện liên tục 10 ngày trong tháng 11/2018 của đoàn kiểm tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá không có sự chênh lệch giữa số liệu kiểm tra, giám sát và số liệu của đơn vị tại thời điểm kiểm tra.

Cụ thể, tổng số thu vé lượt trong 10 ngày (khi kiểm tra, giám sát) là 5,472 tỷ đồng (bình quân một ngày là 547,2 triệu đồng). Như vậy số tiền thu bình quân 1 ngày (trong 10 ngày kiểm tra) với bình quân 1 ngày (của 10 ngày trước thời điểm kiểm tra liền kề) là hơn 547,2 triệu đồng/530,6 triệu đồng (tăng bình quân một ngày là 16,62 triệu đồng; tỷ lệ tăng 3,13%/ngày).

Bên cạnh đó, số thu bình quân 1 ngày (trong 10 ngày giám sát) so với số thu bình quân 1 ngày (của 10 ngày cùng kỳ tháng trước) là 547,2 triệu đồng/519,9 triệu đồng (tăng bình quân ngày là 27,3 triệu đồng; tỷ lệ tăng 5,25%/ngày).

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong 10 ngày kiểm tra có 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật trong khi 10 trước thời điểm liền kề và 10 ngày cùng kỳ tháng trước (10/2018) có tới 4 ngày thứ 7 và Chủ nhật. Doanh thu thu phí ngày thứ 7 và Chủ nhật tại trạm thường xuyên thấp hơn doanh thu thu phí ngày thường do lưu lượng xe giảm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại của VIDIFI trong việc quản lý, khai thác trạm thu phí khi các dữ liệu về thu phí được lưu trữ trên ổ cứng chưa đáp ứng được yêu cầu về lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 đó là thiếu dữ liệu về video cabin lên tới 354 ngày (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 9/11/2018).

Ngoài ra, VIDIFI chưa xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trình Tổng cục Đường bộ xem xét, chấp thuận.

Đơn vị khai thác còn có tình trạng phương tiện cố tình di chuyển nối đuôi nhau để trốn tránh việc trả phí dịch vụ sử đường bộ; còn tình trạng lỗi vé không đọc được phải mở cưỡng bức.

Nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VIDIFI khẩn trương xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đáp ứng quy định của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét, chấp thuận.

Trong thời gian chờ thực hiện nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, VIDIFI phải có phương án sao lưu và cam kết bằng văn bản thực hiện sao lưu dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Tổng cục Đường bộ đảm bảo liên tục, đáp ứng được công tác hậu kiểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

VIDIFI cũng được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với các trường hợp phương tiện cố tình đi nối đuôi nhau nhằm trốn tránh việc trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ và khắc phục tình trạng lỗi vé không đọc được để hạn chế mở cưỡng bức.

Xem xét hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư