Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Cổng thông tin doanh nghiệp hưởng ứng ngày Quốc tế Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Như Loan - 25/06/2024 15:37
 
Nhằm đề cao tác động tích cực của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong sự phát triển của nền kinh tế, Cổng Thông tin doanh nghiệp hưởng ứng ngày Quốc tế các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Trong những năm qua, Việt Nam đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của các DNNVV đối với mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Để hỗ trợ sự phát triển của các DNNVV, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ngày 12/6/2017.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. Một số hỗ trợ chung dành cho các DNNVV gồm có hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ về thuế và kế toán, hỗ trợ về công nghệ, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, và hỗ trợ mở rộng thị trường.

Ngày 27/6 hàng năm đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấn định làm ngày Quốc tế các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nhằm nâng cao nhận thức về những đóng góp to lớn của loại hình doanh nghiệp này cho “Mục tiêu Phát triển Bền vững” của Liên Hợp Quốc (SDGs), cũng như cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về những thách thức mà các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa  đang phải đối mặt và kêu gọi những chính sách hỗ trợ phù hợp từ nhà nước và cộng đồng quốc tế.

Ngày Quốc tế các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Cổng thông tin doanh nghiệp hưởng ứng ngày Quốc tế Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Liên Hợp Quốc 2024

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ các DNNVV Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp đã được hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường, các chương trình đào tạo tăng cường năng lực, các sự kiện kết nối kinh doanh, các hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số và tiếp cận tín dụng.

Hỗ trợ thông tin được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất trong chính sách hỗ trợ DNNVV, vì vậy Cổng Thông tin doanh nghiệp (Business Portal) đã được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn thông tin chính thức và miễn phí về thị trường, chính sách, và các đối tác kinh doanh tiềm năng. Cổng cũng kết nối với các nền tảng cấp khu vực như ASEAN Access để giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường nước ngoài.

Cổng Thông tin doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn thông tin chính thức và miễn phí

Những hoạt động này thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong việc hỗ trợ sự phát triển của DNNVV, hưởng ứng ngày Quốc tế các Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Liên Hợp Quốc khởi xướng.

Vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư