Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh thông báo mời thầu
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh thông báo mời thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị và phụ kiện 2 tank nằm ngang.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: “Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị và phụ kiện 2 tank nằm ngang. Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT là 12,6 tỷ vnđ. Thời gian thực hiện 5 tháng.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư 2 tank lên men nằm ngang dung tích 165m3/tank của Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh.

3. Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai  túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh- Km 12 Đường Tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Người liên lạc: anh Phạm Hồng Thái; Điện thoại: 0976758000 hoặc 0916655675

Email: thaizeroo@yahoo.com hoặc tdthang.van@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...