Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 05:14:58
Công ty đầu tư tài chính Thaiholdings lên sàn HNX
Chí Tín - 18/06/2020 21:03
 
Ngày 19/6, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ có thêm tân binh mới là Công ty cổ phần Thaiholdings, mã chứng khoán THD.
Thaiholdings có kế hoạch tăng vốn sau khi lên sàn
Thaiholdings có kế hoạch tăng vốn sau khi lên sàn

Công ty cổ phần Thaiholdings tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh Thành được thành lập và hoạt động từ năm 2011.

Tại thời điểm ban đầu, Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên nhu cầu vốn chưa cao cùng với đó là việc thu xếp vốn của các cổ đông còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký kinh doanh chỉ là hơn 136,9 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh nên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh Thành quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình Holdings và đổi tên thành Công ty cổ phần Thaiholdings.

Đến năm 2019, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty quyết định góp đủ vốn điều lệ theo số vốn đã đăng ký.

Đồng thời, trong thời gian này, sau khi các cổ đông góp đủ vốn điều lệ là 389 tỷ đồng, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 539 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh.

Hiện nay ngành nghề chính theo đăng ký kinh doanh của Thaiholdings là doanh nghiệp đầu tư tài chính và hoạt động một số lĩnh vực thương mại vật liệu xây dựng, dịch vụ cho thuê bất động sản.

Doanh nghiệp này dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh về bán buôn thực phẩm đông lạnh, kinh doanh thép xây dựng, than và thạch cao...

Vốn chủ sở hữu của Thaiholdings tại ngày 31/3/2020 là 613,4 tỷ đồng, tổng tài sản là 887,7 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2020 đạt 162,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 41,7 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2,1 tỷ đồng).

Trong năm 2020, Thaiholdings đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Thaiholdings dự kiến phát hành thêm 255 triệu cổ phần; tổng giá trị dự kiến phát hành tương đương 2.550 tỷ đồng.

Tổng số vốn sau chào bán dự kiến là 3.089 tỷ đồng, thời gian dự kiến phát hành Quý II/2020 (sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.550 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển doanh thu và lợi nhuận. Trong trường hợp số vốn huy động không đạt dự kiến, Công ty sẽ bù đắp cho phương án sử dụng vốn bằng nguồn huy động khác.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư