Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 13:00:40
Coteccons tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức
Như Loan - 17/11/2020 15:32
 
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD - sàn HoSE) đã xây dựng và hoàn thiện sơ đồ tổ chức mới nhằm tinh gọn và chuyên môn hóa bộ máy.

Theo đó, Phòng Tài chính kế toán và phòng Quản trị Nguồn Nhân lực được "nâng tầm" lên Khối Tài chính Kế toán và Khối Quản trị Nguồn Nhân lực và có sự cải tổ mạnh mẽ.

Khối Tài chính Kế toán sẽ không chỉ dừng lại ở công tác kế toán thông thường mà còn tăng cường quản trị, phân bổ các nguồn lực tài chính. Ngoài ra, việc phân tích và đánh giá thông tin số liệu toàn Công ty sẽ được chú trọng hơn nữa, nhằm xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả, góp phần đưa ra những đánh giá kịp thời và chính xác cho quá trình ra quyết định và xây dựng chiến lược của Ban lãnh đạo và Ban Điều hành.

Khối Quản trị Nguồn nhân lực, với các chức năng mới, có nhiệm vụ xây dựng nền tảng phát triển nhân sự vững bền hơn đi cùng với các chính sách nhân sự và chế độ phúc lợi tốt hơn hướng về người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty còn bổ sung Khối Phát triển Kinh doanh với mục tiêu là tìm kiếm và phát triển danh mục dự án tiềm năng cho Công ty. Với sự giám sát trực tiếp và tích cực từ Tiểu ban Chiến lược, Khối Phát triển Kinh doanh sẽ là bộ phận then chốt trong lộ trình phát triển của Coteccons.

Điểm mới của Sơ đồ Tổ chức thể hiện rõ mối liên hệ mang tính hệ thống và chuyên môn hóa cao giữa Coteccons và hệ thống các công ty con và công ty liên kết, cụ thể gồm 5 công ty.

Thứ nhất, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons là công ty con do CTD sở hữu 100%. Unicons sẽ tiếp tục tập trung vào mảng cốt lõi là xây dựng với thế mạnh về các công trình nhà xưởng và dân dụng. Coteccons sẽ kết hợp những bộ phận hỗ trợ, xây dựng nền tảng chung để cộng hưởng sức mạnh và tối ưu hóa bộ máy hoạt động.

Thứ hai, Công ty TNHH Covestcons cũng là công ty con do CTD sở hữu 100%. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Tiểu ban Đầu tư thuộc HĐQT Coteccons, Covestcons dự kiến sẽ mở ra những đường hướng đầu tư mới, cân nhắc và đánh giá thêm nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng hơn nhằm tạo hiệu quả lớn nhất cho nguồn vốn của cổ đông.

Thứ ba, Công ty cổ phần Phú Nhuận 168 là công ty con gián tiếp do CTD sở hữu 69,98%. Hoạt động chính của Phú Nhuận 168 là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.

Thứ tư, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC là công ty liên kết do CTD sở hữu 42,36%. Lĩnh vực hoạt động chính của FCC là xây dựng hạ tầng, công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng đường bộ, công trình công ích. Hiện nay, FCC đang quản lý công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT.

Thứ năm, Công ty cổ phần Đầu tư Hiteccons là công ty liên kết do CTD sở hữu 31%. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Theo đại diện CTD, ngoài các công ty trên, bất kỳ cổ phần nào tại các công ty khác do CTD nắm giữ đơn thuần là các khoản đầu tư tài chính, hoạt động điều hành độc lập và hoàn toàn không có sự cộng hưởng về hoạt động kinh doanh và nguồn lực từ CTD.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Nguyễn Bá Dương chỉ mua vào 1/2 lượng cổ phiếu đã đăng ký
Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD - HoSE) chỉ mua vào 555.000 cổ phiếu, thấp hơn nhiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư