Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 07 năm 2022, 06:33:05
CTCP Đầu tư Vua Nệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Như Loan - 21/06/2022 16:02
 
CTCP Đầu tư Vua Nệm vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số đại biểu tham dự đại diện cho 88,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả hoạt động năm 2021

Vượt qua bối cảnh chung của đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng phải đóng cửa trong nhiều tháng liền, song Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những chiến lược đúng đắn để cùng toàn thể đội ngũ nhân viên đã vượt qua những khó khăn, thách thức, kinh doanh có lãi trong giai đoạn khó khăn này. Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần: 426 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2021, Vua Nệm đã phát hành thành công trái phiếu 700 trái phiếu với giá trị 70 tỷ đồng, giúp bổ sung nguồn lực tài chính cho mục tiêu phát triển, mở rộng chuỗi cửa hàng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Vua Nệm cũng đạt được sự tiến bộ trong phát triển thương hiệu, cải thiện hệ thống quản lý, đẩy mạnh tiến trình số hoá và phát triển nguồn lực. Đồng thời hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp, hỗ trợ nhân viên vượt qua những khó khăn trong đại dịch, từ đó gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng.

Định hướng và chỉ tiêu năm 2022

Thành công của năm 2021 được cho là tiền đề để Vua nệm tạo được bước ngoặt trong năm 2022 này.

Theo đó, Đại hội đã thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2022 doanh thu 1,000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 15 tỷ. Đồng thời, chương trình thông qua kế hoạch đại chúng năm 2022.

Hoàng Tuấn Anh, sáng lập, CEO Vua Nệm: Yếu tố trải nghiệm được đặt lên hàng đầu
Xây khát vọng lớn từ những hành động nhỏ, Hoàng Tuấn Anh cùng nhóm sáng lập Vua Nệm đang trên hành trình xây dựng thương hiệu bán lẻ đệm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư