Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 04:31:44
CTCP Xây dựng và thương mại Đông Sơn đăng ký mua cổ phần của CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su
ĐT - 30/11/2015 10:01
 
CTCP Xây dựng và thương mại Đông Sơn đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su  

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đông Sơn

- Điện thoại: 043 785 7360

- Fax: 043 785 7359

- Website: http://dongson.vn/

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Giấy phép thành lập và hoạt động: 0101928644, cấp ngày 21/04/2006, nơi cấp: Sở KH Đầu tư Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 168 tỷ đồng

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Xây dựng các Công trình dân dụng, Công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu đô thị, khu Công nghiệp, san lấp mặt bằng và gia Công lắp đặt kết cấu thép.

- Kinh doanh bất động sản

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

TT

Chỉ tiêu

m 2014

Ghi chú

1

Tổng tài sản

225.655.358.682

 

2

Tài sản ngắn hạn

224.090.353.021

 

3

Tài sản cố định

1.347.212.635

 

4

Tổng nguồn vốn

225.655.358.682

 

5

Tổng nợ phải trả

57.266.009.425

 

6

Nợ ngắn hạn

12.266.009.425

 

7

Doanh thu thuần

336.063.873.202

 

8

Lợi nhuận trước thuế

1.496.113.693

 

9

Lợi nhuận sau thuế

1.166.968.681

 

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ hàng hóa cao su

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:. 2.160.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: không có

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 2.160.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

VII. Nguồn vốn thực hiện: Bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Kinh doanh

CÔNG TY CP XD&TM ĐÔNG SƠN

Cá nhân Hách Thanh Toàn thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
Cá nhân Hách Thanh Toàn thông báo đăng ký mua 3.647.433 cổ phiếu của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư