Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 16:50:07
CTCP Xây lắp điện I đăng ký mua cổ phần của CTCP Du Lịch Kim Liên
ĐT - 14/12/2015 14:51
 
CTCP Xây lắp điện I đăng ký mua cổ phần của CTCP Du Lịch Kim Liên như sau.

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

1. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100745 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp lần đầu ngày 20/07/2005, cấp thay đổi lần thứ 13 vào ngày 26/11/2015.

- Địa chỉ: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Số điện thoại: 04.8456329 - Fax: 04.8231997

- Địa chỉ website: pcc1.vn

- Vốn điều lệ: 341.694.850.000 (Ba trăm bốn mươi mốt tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 34.169.053 cổ phần

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên một số ngành nghề kinh doanh sau:     

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua….;

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản….;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình điện, công nghiệp, dân dụng, tư vấn giám sát...;

- Sản xuất, chế tạo cột thép, mạ kẽm nhúng nóng và các cấu kiện kim loại phục vụ dân dụng và công nghiệp;

- Xây lắp các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp, dân dụng, kỹ thuật hạ tầng, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông;

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

- Đo đạc bản đồ địa chính, giải thửa, trích đo thửa đất để phục vụ đền bù thi công công trình;

- Khai thác quăng sắt;

- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;

- Sản xuất sắt, thép, gang;

- Sản xuất các cấu kiện kim loại;

...

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là Xây lắp điện, Sản xuất công nghiệp, Kinh doanh bất động sản và Đầu tư thủy điện.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật.

- Hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

STT

Chỉ tiêu

Năm 2014 (Đồng)

1

Tổng tài sản

2.078.042.640.682

2

Tài sản ngắn hạn

1.610.497.915.820

3

Tài sản cố định

238.239.635.415

4

Tổng nguồn vốn

2.078.042.640.682

5

Vốn chủ sở hữu

863.831.621.517

6

Tổng nợ phải trả

1.177.806.489.013

7

Nợ ngắn hạn

1.071.017.140.632

8

Doanh thu thuần

3.100.045.836.079

9

Lợi nhuận trước thuế

548.875.788.166

10

Lợi nhuận sau thuế

423.391.223.335

II. Tên Công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với Công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức  và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức: Mua cả lô cả cổ phần chào bán: 3.647.433 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 52,4% vốn điều lệ)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức: Không có

 VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức: 3.647.433 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 52,4% vốn điều lệ)

 2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức: Không có

VII. Nguồn vốn thực hiện: Bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Thực hiện Đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN I

Công ty Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư