Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 25 tháng 06 năm 2024,
Cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực
Nguyễn Lê - 13/07/2021 12:00
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày báo cáo. 

Tiếp tục phiên họp thứ 58, sáng 13/7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mặc dù không tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ nhất nhưng thông qua tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp toàn bộ ý kiến cử tri gửi đến Quốc hội.

Loại bỏ cán bộ thoái hóa, biến chất

Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV là bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri và Nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước việc Bộ Chính trị sớm thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Ban Chỉ đạo đã khẩn trương triển khai xây dựng Đề án với sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy thực chất vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước thật sự tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp.

Mong muốn nữa của cử tri là Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất.

Cử tri và Nhân dân đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cơ quan tập hợp ý kiến cử tri phản ánh.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ

Về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh, cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập mới tham gia thị trường và doanh nghiệp quay lại hoạt động.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh; các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm, quan tâm đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, vùng kinh tế động lực, địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho biết, cử tri và Nhân dân rất lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dẫn đến việc một số lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh, mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm tới đời sống người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, cử tri mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho Nhân dân. 

Ông Phạm Minh Chính: Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hội
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư