Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu không rải vàng mã khi đưa tang qua địa bàn thành phố.
Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu không được rải vàng mã khi đưa tang qua địa bàn thành phố. Ảnh : sưu tầm.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đó nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời yêu cầu các quận, huyện nêu gương mô hình tốt, cách làm hay cũng như phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang đến người dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao kịp thời cập nhật, cung cấp các thông tin mới về các quy định, các nội dung hướng dẫn về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...