Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 13:33:36
Đà Nẵng đề xuất 80 dự án động lực trọng điểm trong giai đoạn 2021 – 2025
Hoàng Anh - 07/08/2021 09:28
 
Nếu được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, thì trong giai đoạn 2021- 2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng 80 dự án động lực, trọng điểm.
TIN LIÊN QUAN

UBND TP.Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố  xem xét thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình này, tổng số dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 được HĐND Thành phố thông qua tại các Nghị quyết là 76 dự án. Trong đó đã hoàn thành 10 dự án; 44 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; đề nghị đưa 22 dự án ra khỏi danh mục dự án trọng điểm, động lực.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố đã rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục dự án trọng điểm, mang tính động lực là 80 dự án. Gồm có 50 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 4 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các Bộ, Ngành; 26 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Trong đó có 48 dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện; 32 dự án bổ sung mới giai đoạn 2021-2025 thì có 20 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 12 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Nút giao thông cầu Trần Thị Lý, một công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng đang được xây dựng.
Nút giao thông cầu Trần Thị Lý, một công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng đang được xây dựng.

Riêng đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 50 dự án với tổng mức đầu tư 39.046 tỷ đồng (nhu cầu vốn bố trí cho giai đoạn 2021-2025 là 18.908 tỷ đồng). Cụ thể, 30 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 29.914 tỷ đồng, nhu cầu vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 10.999 tỷ đồng. Trong đó Nhu cầu vốn các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 9.116 tỷ đồng; Nhu cầu vốn các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 1.883 tỷ đồng.

20 dự án mới bổ sung giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 9.132 tỷ đồng, nhu cầu vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 7.909 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 2.933 tỷ đồng; Nhu cầu vốn các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 4.976 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, Tiêu chí lựa chọn các dự án trọng điểm, tạo động lực giai đoạn 2021-2025 là phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch phát triển thành phố và khu vực. Có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, có tính lan tỏa lớn, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới; thúc đẩy sự phát triển của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp thiết, các dự án giải quyết các bức xúc ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, được sự đồng thuận của người dân, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Tờ trình này của UBND TP. Đà Nẵng sẽ được xem xét trong kỳ họp thứ 2 của HĐND TP. Đà Nẵng. Kỳ họp sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong 2 ngày 12 và ngày 13/8/2021.

Đà Nẵng: 410 tỷ đồng mở rộng cầu sang Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân
Cầu Hoà Xuân bắc qua sông Cầu Đỏ nối giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng và Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân. Đây được xem là điểm đen giao thông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư