Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hoàng Anh - 28/02/2023 11:39
 
Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2023.

Ngày 28/2, Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Hội thảo gồm 4 chuyên đề, được tổ chức thảo luận tại 4 phiên khác nhau như: về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính và giá đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn cho biết, Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai.

Hiện nay, ở các cấp sở, ngành đã cơ bản tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, báo cáo tham luận chuyên môn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ở các cấp quận, huyện và phường xã, tổ chức ít nhất 1 hội nghị lấy ý kiến ở mỗi cấp địa phương. Ngoài ra, các cơ quan UBMTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố cũng triển khai tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật lần này.

Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng khẳng định, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo được sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân.

Tại Thành phố Đà Nẵng, việc triển khai lấy ý kiến cơ bản đảm bảo tiến độ từ cấp xã, phường đến cấp quận/huyện, các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể các cấp.

Bí thư Đà Nẵng đã đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự buổi Hội thảo tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chuyên đề nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với mục tiêu phát huy nguồn lực đất đai, khắc phục được những hạn chế bất cập đã được xác định trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai 2013.

Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo khoa học “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề Ban cán sự đảng UBND Thành phố, chỉ đạo các cấp sở ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong thực tiễn, tham gia góp ý các điểm mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm giải quyết các vấn đề bất cập tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai như: Giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; xác định giá đất…

Ngoài ra, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và bản án của Tòa án nhằm khơi thông nguồn lực về đất đai, nguồn lực của xã hội để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng yêu cầu, căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của nhân dân, UBND Thành phố xây dựng báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng, khách quan để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ.

Đà Nẵng đặt mục tiêu cao nhất cho giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công mà TP. Đà Nẵng được giao là hơn 7.900 tỷ đồng. Thành phố quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư