Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 10:15:13
Đà Nẵng luân chuyển cán bộ nhiều vị trí
Thu Hồng - 02/03/2016 22:16
 
Sáng ngày 02/3/2016, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND Đà Nẵng về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, ông Võ Ngọc Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa thay ông Võ Công Chánh được điều động về nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu.

Điều động ông Đào Tấn Bằng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Cũng trong sáng nay, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, thôi giữ chức Giám đốc Sở GĐ&ĐT để luân chuyển đến nhận công tác tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Chỉ định ông Lê Trung Chinh vào BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí Thư Thành ủy (ở giữa) trao quyết định bổ nhiệm nhận sự
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí Thư Thành ủy (ở giữa) trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm nhận sự

Điều động ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng thôi giữ chức Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT.

Tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Tạ Tự Bình. Theo đó, ông Tạ Tự Bình, Phó ban Pháp chế HĐND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, thôi giữ chức Phó ban Pháp chế, đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối ông Võ Công Chánh. Theo đó, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Công Chánh, thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa để luân chuyển đến nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu. Chỉ định ông Võ Công Chánh vào BCH Đảng bộ quận, BTV Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các Quyết định của BTV Thành ủy về việc điều động ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa -Xã hội, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Điều động ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố.

Điều động ông Phạm Tấn Xử, Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đến nhận công tác tại HĐND Thành phố, giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa- Xã hội, HĐND Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Danh sách 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo tới các tỉnh, thành ủy, các cơ quan liên quan về việc 44 cán bộ được Bộ Chính trị luân chuyển,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư