Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 05:52:40
Đà Nẵng ra văn bản phối hợp quản lý cụm công nghiệp
Việt Hương - 30/05/2019 14:12
 
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, tránh phiền nhiễu cho doanh nghiệp trong địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3/6/2019.

Quy chế được quy định thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công thương giữ vai trò đầu mối; các sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Quyết định cho thấy, công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị liên quan trong quá trình tham gia phối hợp.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng chỉ rõ về công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện đúng theo pháp luật về thanh tra, các nghị định, thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan.

Đà Nẵng công hợp nhất Văn phòng UBND, HĐND và VP Đoàn đại biểu quốc hội
Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Văn phòng hợp nhất trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư