Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 01:06:57
Đà Nẵng: Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng ấn tượng
Hoàng Anh - 04/10/2022 16:09
 
Thành phố Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 3.318 doanh nghiệp; tổng vốn điều lệ hơn 16.800 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, trong tháng 8/2022, đơn vị cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 375 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.167 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến hết 31/8/2022, trong 8 tháng năm 2022, thành phố Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.318 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký 16.872 tỷ đồng.

Đây là số lượng doanh nghiệp đăng ký mới ấn tượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tăng 25,97% về số lượng doanh nghiệp và tăng 24,99% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế dần được phục hồi, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 40,17% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương 1.947 doanh nghiệp).

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh.
Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh.

Tuy nhiên, do một số ngành nghề còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nên số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng vẫn còn tăng 28,16% so với cùng kỳ, tương đương 2.904 doanh nghiệp.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 494 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, giảm 8,35% so với cùng kỳ năm 2021 và tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 49 doanh nghiệp.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 35.666 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 237.568,4 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 30/8/2022, thành phố thu hút được 108,5 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Số dự án cấp mới với 30 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 67,8 triệu USD, đạt 45,46%, so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu hút FDI ngoài các khu công nghiệp có 27 dự án; trong các khu công nghiệp có 3 dự án.

Tín hiệu khả quan trong thu hút vốn đầu tư FDI qua 8 tháng đầu năm 2022, là thu hút được các dự án lớn, như: dự án Nhà máy sản xuất Intex Industries Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 5 triệu USD; dự án Nhà máy sản xuất bảng mạch in và vi cơ điện tử (Mems) với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD.

Du lịch dịch vụ khôi phục, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng cao
9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 16,76%
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư