Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 05:32:01
Đà Nẵng tham vấn ý kiến chuyên gia khoa về học quy hoạch và hạ tầng
Hà Minh - 26/12/2021 10:57
 
UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo đánh giá hiện trạng và đề xuất ý tưởng “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Mục đích, nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia và các cơ quan, đơn vị về quan điểm và định hướng phát triển kinh tế-xã hội, không gian đô thị Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Tham vấn ý kiến về các giải pháp và cơ chế chính sách hoàn thiện dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng quyết tâm tổ chức Hội thảo đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, có tính khả thi cao và tầm nhìn dài hạn về định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Theo chương trình, Hội thảo sẽ được chia ra hai phần, bao gồm hai Hội thảo riêng biệt, trong đó, Hội thảo 1: Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ không gian phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Hội thảo 2: Thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng, đô thị và đất đai thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào chiều 28/12/2021. Dự kiến, sẽ có hơn 100 đại biểu khách mời từ Văn phòng Chính phủ; các Bộ Kế hoạch-Đầu tư; Công Thương; Nông nghiệp PTNT; Xây dựng… Các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực liên quan. Để Hội thảo đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn về sức khoẻ, tất cả các đại biểu tham dự Hội thảo (đại biểu khách mời và thành phố Đà Nẵng) sẽ được Sở Y tế TP Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư