Đà Nẵng thông tin về tạm thời không tiếp nhận công chức, viên chức tỉnh ngoài
Ngày 6/12, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã giải trình về thông tin Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc Đà Nẵng quản lý. Sở Nội vụ cho rằng thông tin nói trên được trích dẫn chưa rõ ràng, gây ngộ nhận và hiểu nhầm.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, thời gian qua, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức.

Cũng theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, đối với các cơ quan hành chính, hiện nay số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho thành phố Đà Nẵng. Do vậy, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài thành phố, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao.

“Tạm thời thành phố không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc thành phố quản lý. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển”, ông Đồng cho biết.

Đối với việc công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ cho rằng việc này vẫn tiếp tục thực hiện nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố và Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Ngọc Tân

Bình luận của bạn về bài viết...