Đà Nẵng tiếp tục đầu tư 6,5 tỷ đồng mở lối xuống biển
UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Lối xuống biển tại khu vực dự án Khu du lịch biển The Song (quận Ngũ Hành Sơn), với tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng, thành phố sẽ xây dựng dự án Lối xuống biển tại khu vực dự án Khu du lịch biển The Song, với chiều dài 271,4 m và tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm quản lý, được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách tiếp xúc với bờ biển và tạo không gian phục vụ lợi ích cộng đồng.

Khu vực Dự án The Song sẽ được TP. Đà Nẵng đầu tư mở lối xuống biển.
Khu vực dự án The Song sẽ được TP. Đà Nẵng đầu tư mở lối xuống biển.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương tại 2 phường Khuê Mỹ và Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) với tổng diện tích khu vực thu hồi đất là 6.680m2.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho UBND quận Ngũ Hành Sơn thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với các đơn vị liên quan xác định ranh giới, cắm mốc vùng dự án trên thực địa, tránh việc chồng lấn ranh giới các dự án khác theo quy hoạch.  Cùng với đó, chỉ đạo UBND 2 phường Khuê Mỹ, Mỹ An và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc niêm yết, họp dân thông báo thu hồi đất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chỉ đạo Ban GPMB quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 2 phường Khuê Mỹ, Mỹ An và các đơn vị liên quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lập đầy đủ thủ tục về đất đai, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...