Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra từ ngày 22-25/9
Ngọc Tân - 18/09/2020 22:45
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum vừa thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3,5 ngày (22-25/9) tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

Dự Đại hội có 52 đại biểu mời và 346 đại biểu chính thức (47 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ Đại hội của 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến độ yêu cầu, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ để tổ chức Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Tỉnh ủy Kon Tum cũng đã ban hành kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời, thành lập Tiểu ban Văn kiện để chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ Đại hội; các Tiểu ban đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định tiến độ thực hiện đối với từng nội dung công việc. Công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và có chất lượng.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng dẫn. Tỉnh Kon Tum được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (51 người), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Dự án điện hơn 1.800 tỷ ở Kon Tum và hơn 21.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận
Tuần qua, có nhiều thông tin về đầu tư đáng chú ý.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư