Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2021, 01:09:11
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 12/2020
Ngọc Doanh - 25/11/2020 15:59
 
Thực hiện Kết luận số 78/KL-TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (từ ngày 15 đến ngày 16/12/2020).

.
.

Được biết, Hiện nay, cả nước có 22.861 hợp tác xã (HTX), trong đó, 13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 Quỹ Tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Doanh thu bình quân năm 2018 đạt 4.477,3 triệu đồng/HTX, tăng 3.622,7 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003.

Cùng với doanh thu, lãi bình quân tăng từ 74 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 240,5 triệu đồng/HTX/năm 2018. Cùng với đó, cả nước có 74 Liên hiệp HTX, tăng 49 đơn vị so với năm 2003, cả giai đoạn 2003-2018 thành lập mới là 51 Liên hiệp HTX (tập trung nhiều nhất năm 2017) và giải thể 28 liên hiệp. 

Trong thời gian diễn ra Đại hội, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Triển làm có quy mô trên 1.500 m2, với sự tham gia của trên 600 sản phẩm tiêu biểu của hơn 200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên liên kết cấp quốc gia.

50% - 83% HTX phi nông nghiệp làm ăn hiệu quả, lãi bình quân gần nửa tỷ mỗi năm
Năm 2018, bình quân 1 hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp có doanh thu 8,5 tỷ đồng và lãi 0,48 tỷ đồng, tăng gấp từ 2-5 lần so với năm 2003. Đây là thông tin...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư