Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2020, 20:16:01
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ 20/1 đến ngày 28/1/2016
Nguyên Đức - 22/12/2015 22:11
 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội là đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Chiều 22/12, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã chính thức thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội.

“Đây là đại hội thường kỳ, diễn ra 5 năm một lần và là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông báo rộng rãi tới các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan báo chí.

.
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã chính thức thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Theo ông Hoàng Bình Quân, chủ đề của Đại hội XII là Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Đại hội.

Thông tin cho biết, tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và tổng kết 30 năm Đổi mới ở Việt Nam, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2016 - 2020… và bầu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Phát biểu tại lễ thông báo thông tin, ông Hoàng Bình Quân cũng đã nhấn mạnh, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển; đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Ðảng, toàn dân.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.  

“Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, quan hệ đối ngoại đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới đã được chủ động và tích cực thúc đẩy, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 đảng ở 112 nước”, ông Hoàng Bình Quân nói và cho biết, Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ tổ chức cuộc thông báo tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về kết quả Đại hội XII ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Hội nghị Trung ương 13 sẽ bỏ phiếu trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII
Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư