Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 06 năm 2021, 14:17:57
Đại hội XIII: Hôm nay tiếp tục làm công tác nhân sự
Song An - 30/01/2021 10:25
 
Hôm nay, Đại hội sẽ bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Trung ương khóa XIII và thông qua danh sách bầu cử Trung ương khóa XIII.
.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị đại biểu dự Đại hội.

Sáng 30/1, Đại hội tiếp tục làm công tác nhân sự. Trước đó, trong ngày 29/1, Đại hội đã thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Sau đó Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung  vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới.

Bước tiếp theo là Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIII đến các đoàn.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Theo dự kiến, trong ngày hôm nay, Đại hội sẽ bỏ phiếu về việc đồng ý rút hay không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử bổ sung BCH Trung ương khóa XIII và thông qua danh sách bầu cử Trung ương khóa XIII.

Sau khi bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy  ban Kiểm tra  Trung ương. Kết quả bầu các chức danh này sẽ được báo cáo Đại hội tại phiên bế mạc.

Trong quá trình làm công tác nhân sự, bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, sau khi nghe nội dung báo cáo về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các đại biểu đều thấy rằng, công tác này đã được làm rất công phu, chu đáo, thận trọng. Về cơ cấu, thành phần, nhân sự trong danh sách đề cử lần này rất hợp lý, có cũ, có mới, có kế thừa, có địa phương, có trung ương.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn kỳ vọng: “Các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết".

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói: “Sự trông đợi của tôi cũng không có gì hơn là Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc” .

Ngày 28/1, Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự
Ngày 28/1/2021, Đại hội XIII tiếp tục thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư