• Kinh tế chỉ mạnh khi doanh nghiệp giàu chính đáng
  Kinh tế chỉ mạnh khi doanh nghiệp giàu chính đáng
  | 03/02/2016 08:37
  Với thông điệp phát triển doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế chính là cách thức tạo ra sự bền vững của nền kinh tế Việt Nam từ Đại hội XII, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ...
 • Vị thế doanh nghiệp là vị thế quốc gia
  Vị thế doanh nghiệp là vị thế quốc gia
  Bảo Duy | 26/01/2016 10:42
  Nền kinh tế Việt Nam đang có cơ hội hình thành một lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, kinh doanh có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia.