Đạm Cà Mau dự kiến lợi nhuận sau thuế thấp hơn 64% so với năm 2018
Trong khi tổng doanh thu năm 2019 dự kiến tăng nhẹ, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã: DCM) sẽ đặt kế hoạch thận trọng với lợi nhuận sau thuế khi thấp hơn 63,5% so với kết quả năm 2018, ước đạt 240,6 tỷ đồng.

Theo dự thảo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVCFC, một mặt, Ban lãnh đạo công ty cho rằng, 2019 sẽ là một năm đầy khó khăn thử thách khi nguồn khí giảm, thời tiết bất thường do chu kỳ lặp lại của hiện tượng El Niño.

Mặt khác, ban lãnh đạo lại khẳng định, sẽ không thiếu những cơ hội như giá bán đang trong chu kỳ đỉnh cao (trong 2018, giá phân bón nội địa tăng khoảng 16% so với 2017), thương hiệu uy tín và bộ máy tinh gọn, quản trị hiệu quả,…

Dù vậy, kế hoạch sản lượng đạm Cà Mau sản xuất và tiêu thụ trong năm dự kiến thấp hơn khoảng 5%, cũng như lợi nhuận trước và sau thuế thấp hơn gần 64% so với thực hiện 2018.

Tổng doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế của PVCFC năm 2018 cao hơn lần lượt 5% và 1% so với kế hoạch năm, tương ứng đạt 6.880 tỷ đồng và 658,8 tỷ đồng.

Theo Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao, Quỹ thưởng thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của PVCFC, khi hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Do dự báo về sự thiếu hụt nguồn khí cho cụm Tây Nam Bộ từ sau năm 2018, PVCFC đang tìm kiếm nhiều giải pháp giúp tiết giảm tiêu hao nguyên liệu, thay thế một phần nguyên liệu khí sử dụng cho các thiết bị phụ trợ như Dự án thu hồi khí flash gas (khí thải), thay thế nguyên liệu lò hơi (biomass).

Tính đến 31/12/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 75,6% vốn cổ phần PVCFC.

Cùng thời điểm, PVCFC có một Công ty con là CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), với vốn góp là 23,33 tỷ đồng, chiếm 51,03% vốn điều lệ. Trong năm 2018, lợi nhuận sau thuế của PPC đạt 9,7 tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 23,8%.

Năm 2018, doanh thu từ thị trường Campuchia mang về cho PVCFC khoảng 746 tỷ đồng (năm 2017 là 610 tỷ đồng).

Theo báo cáo thường niên năm 2018 của PVCFC, Công ty đang nắm 43% thị phần Ure Cà Mau tại Campuchia (bằng năm 2017), 25% tại khu vực Đông Nam Bộ (giảm 4% so với năm 2017) và 60% thị phần tại Tây Nam Bộ (tương đương năm 2017).

Hồng Phúc

Bình luận của bạn về bài viết...