Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 06:47:57
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ
Phương Liên - 11/08/2020 12:54
 
Đó là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra sáng ngày 11/8.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội V Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. 

Tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý thu, chi ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm, xây dựng kế hoạch sử dụng đất gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng phát triển Khu kinh tế Thái Bình.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả. Hoạt động đối ngoại của tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, mở rộng quan hệ hợp tác, thương mại, xúc tiến đầu tư với các tỉnh, thành phố, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật, Nga và một số nước châu Âu. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh quốc phòng, tập trung chỉ đạo giải quyết xét xử nghiêm các vụ án hình sự trọng điểm được dư luận và nhân dân quan tâm.

Phối hợp với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác lao động, việc làm, thực hiện chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời. Số lao động tăng hàng năm, bình quân 33.300 lao động/năm. 

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  của các tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác quán triệt, tổ chức kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, văn minh. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan khóa mới cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác khoa học để bổ sung nguồn lực lâu dài.

3 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội VI Đảng bộ Khối các cơ quan, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Thái Bình: Ông Nguyễn Tiến Thành được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng 10/8, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư