Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 13:30:15
Đảng bộ tỉnh Thái Bình: Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025
- 14/10/2020 08:45
 
Giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, năm 2045, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đề ra các chỉ tiêu phát triển, sau đây là một số chỉ tiêu chủ yếu.
Cầu vượt sông Trà Lý - cầu dây văng hiện đại nối đôi bờ TP. Thái Bình.
Cầu vượt sông Trà Lý - cầu dây văng hiện đại nối đôi bờ TP. Thái Bình.

LĨNH VỰC KINH TẾ:

Bình quân giai đoạn 2021 - 2025:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10%/năm trở lên.

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên.

Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60% trở lên.

Tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên.

Năng suất lao động 3%/năm trở lên.

Đến năm 2025:

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 85% trở lên.

GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (3.500 USD) trở lên.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.

Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045:

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 4 lần năm 2025.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đến năm 2030 đạt 90% trở lên và đến năm 2045 đạt khoảng 95%.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:

Đến năm 2025:

Tỷ lệ đô thị hoá đạt 30% trở lên.

95% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Đạt 14 bác sỹ trở lên trên 1 vạn dân.

Trường học đạt chuẩn quốc gia từ 99% trở lên.

Giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020.

Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá đạt 90% trở lên.

Có 20% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG:

Đến năm 2025: 

100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 80% trở lên.

350 đại biểu chính thức, 150 đại biểu khách mời dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/10 với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư