Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Đánh giá đúng khả năng giải ngân dự án sử dụng vốn vay nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp
T.T - 26/12/2023 19:22
 
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương chú trọng đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Công văn số 10097/VPCP-QHQT ngày 26/12/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính về thông tin, báo chí phản ánh liên quan đến điều chỉnh dự toán vốn vay lại năm 2023 từ nguồn vay nước ngoài của các địa phương, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Đối với các địa phương sử dụng vốn vay nước ngoài (vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài):

- Chú trọng đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp, đặc biệt là các dự án đang có khó khăn, vướng mắc, các dự án đang phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; tập trung rà soát, có giải pháp xử lý quyết liệt đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài có năm kế hoạch là năm giải ngân năm cuối cùng: Tập trung đánh giá khối lượng công việc còn lại, khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch để đề xuất số vốn giao kế hoạch vốn phù hợp.

- Các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng của khâu chuẩn bị dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân TP.HCM nghiêm túc rà soát lại cách thức lập kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; rà soát lại các khó khăn, vướng mắc và tình hình triển khai các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn để bảo đảm việc xây dựng cũng như đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài được phù hợp, nhất quán, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền của các cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao:

- Hạn chế việc giao kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương để tránh tình trạng thiếu kế hoạch vốn vay lại.

- Đánh giá kỹ, thận trọng trong việc giao kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các dự án mới chưa ký Hiệp định vay nhằm tránh việc đề xuất kế hoạch vốn cao hơn khả năng giải ngân.

- Chủ động có giải pháp khắc phục tình trạng điều chỉnh dự toán vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài nói chung và dự toán vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các địa phương nói riêng.

36,61 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam năm 2023; giải ngân đạt kỷ lục
Việt Nam tiếp tục có những thành tựu đáng ghi nhận trong thu hút đầu tư nước ngoài, với gần 36,61 tỷ USD vốn đăng ký trong năm 2023, tăng 32,1% so...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư