Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Đẩy mạnh xuất khẩu phân bón, DAP Vinachem lãi quý I gấp 4 lần cùng kỳ
Phan Hằng - 17/04/2022 07:58
 
Công ty cổ phần DAP Vinachem công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu 863 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng giá vốn thấp hơn nên lợi nhuận gộp gấp đôi lên 183 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,3% lên 21,2%.

Theo giải trình từ DAP Vinachem, doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá bán tăng. Giá bán bình quân đã trừ chiết khấu kỳ này là 18,3 triệu đồng/tấn, tăng thêm 9,7 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ, tức tăng 113%. Các khoản giảm trừ doanh thu trong quý giảm từ 9,7 tỷ đồng xuống 4,4 tỷ đồng do công ty thực hiện xuất khẩu nhiều nên không áp dụng chiết khấu đối với hàng xuất khẩu.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nội địa giảm từ 364 tỷ đồng về 304 tỷ đồng, nhưng doanh thu xuất khẩu tăng mạnh từ 268 tỷ đồng tăng vọt lên 559 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp xuất khẩu tăng mạnh từ 22 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng trong khi nội địa đi ngang ở mức 64 tỷ đồng.

Thực tế giá phân bón trên thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm, sau khi có nhịp nghỉ đi ngang một thời gian ngắn, giá phân bón tiếp tục tăng mạnh vào cuối tháng 3/2022 – là điều kiện thuận lợi, giúp DAP Vinachem tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng từ 1,3 tỷ lên 6,8 tỷ đồng nhờ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và phát sinh lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng

Trong khi đó các chi phí chỉ tăng nhẹ và giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, DAP Vinachem lãi sau thuế 136,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. 

Tại thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản đạt 2.095 tỷ đồng. Khoản mục tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 202 tỷ đồng lên 379 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 72 tỷ lên 232 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng 20% trong khi hàng tồn kho giảm 12%, lần lượt ở mức 115 tỷ đồng và 452 tỷ đồng.

Sức khoẻ tài chính Công ty lành mạnh, đã sạch nợ vay ngắn hạn tại thời điểm cuối quý và tiếp tục không có nợ vay dài hạn. Dòng tiền hoạt động kinh doanh dương mạnh hơn 381 tỷ đồng.

Giá phân bón thế giới đang ở mức cao nhất trong 50 năm trở lại đây
Nhập khẩu phân bón từ một số thị trường trong 3 tháng đầu nâm 2022 đã tăng mạnh về trị giá, dù lượng giảm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư