Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 08:25:17
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại Kon Tum
Ngọc Tân - 13/05/2021 17:06
 
Tỉnh Kon Tum có 25 dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, liên quan đến các lĩnh vực: Đô thị, nhà ở; thương mại dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc của Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tổ công tác) về kết quả theo dõi thực hiện các dự án và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo của , đến nay trên địa bàn tỉnh có 25 dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, liên quan đến các lĩnh vực: Đô thị, nhà ở; thương mại dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp. Theo đó, Tổ công tác đã phân rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các thành viên đối với từng dự án cụ thể.

Kon Tum muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án trọng điểm làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.
Kon Tum muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm để làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.

Về tiến độ triển khai thực hiện, đến nay đã có 8 dự án đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 6 dự án đang khảo sát, lập quy hoạch; các dự án còn lại đang thực hiện lập phương án đo đạc để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, lấy ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư dự án...

Tại buổi làm việc, thành viên Tổ công tác đã tập trung bàn, thống nhất công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân. Đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ, giải quyết thủ tục đầu tư các dự án, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai thành công và đem lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đánh giá, việc triển khai các thủ tục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến nay còn chậm; bên cạnh một số nguyên nhân khách quan về vướng mắc giữa các văn bản pháp luật, dịch COVID-19…; một phần còn do nguyên nhân chủ quan là các thành viên Tổ công tác chưa theo dõi, chỉ đạo sâu sát, chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục; bộ phận giúp việc chưa phát huy được vai trò trong phối hợp theo dõi, đôn đốc.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thu hút đầu tư, Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các thành viên Tổ công tác cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó, các thành viên là lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án; chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết, phân khu và sớm thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở triển khai các thủ tục thu hút đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất quy trình thực hiện thủ tục đầu tư để làm cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai...

Kon Tum đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Nguyên
UBND tỉnh Kon Tum cho biết, chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ I năm 2021 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư