Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 00:39:19
Đề xuất đầu tư đường kết nối Hạ Long với Lạng Sơn
Thu Lê - 10/03/2022 10:02
 
Đường kết nối có chiều dài hơn 70 km, điểm đầu Km0+00 đấu nối với Tỉnh lộ 326 (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), điểm cuối tại Km60+800 đấu nối vào đường xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Thông báo số 527-TB/TU ngày 28/2/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, về rà soát tổng thể nguồn tăng thu để đầu tư một số hạ tầng giao thông mới, kết nối vùng miền, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền…, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã có đề xuất đầu tư đường từ TP. Hạ Long qua huyện Ba Chẽ nối đến tỉnh Lạng Sơn (đường nối Hạ Long - Lạng Sơn).

Cụ thể theo đề xuất, đường kết nối Hạ Long - Lạng Sơn có tổng chiều dài hơn 70 km, điểm đầu Km0+00 đấu nối với Tỉnh lộ 326 (TP. Hạ Long), điểm cuối tại Km 60+800 đấu nối vào đường xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh dài 60,8 km, đoạn tuyến trên địa phận tỉnh Lạng Sơn dài 9,8 km.

Đường được đề xuất phương án đầu tư có quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h. Trong đó, do địa hình khó khăn, đi qua khu vực rừng bảo tồn, vì vậy tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, chỉ nắn chỉnh cục bộ, thực hiện cắt cua chỉnh tuyến. Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp để triển khai các đoạn tuyến trên địa bàn.

các phương án đề xuất để báo cáo Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp gần đây nhất (dự kiến diễn ra trước ngày 20/3)
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh (mặc áo trắng) yêu cầu hoàn thiện các phương án đề xuất để báo cáo Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp gần đây nhất (dự kiến diễn ra trước ngày 20/3).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vài trò quan trọng trong kết nối vùng và khu vực, sẽ giảm được trên 50 km di chuyển từ Hạ Long - Lạng Sơn và ngược lại so với các tuyến đường như hiện nay; giảm thời gian đi lại giữa 2 tỉnh.

Bên cạnh đó, tuyến đường phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển về phía Bắc của TP. Hạ Long theo định hướng tại Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tuyến đường còn kết nối huyện Ba Chẽ, khu vực vùng cao (Kỳ Thượng) với trung tâm hành chính, kinh tế TP. Hạ Long của tỉnh; giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền, động lực để nhân dân các địa phương vùng cao thoát nghèo…

Sau khi trực tiếp đi khảo sát tuyến, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các đơn vị, địa phương để tiếp tục hoàn thành các phương án đề xuất để báo cáo Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp gần đây nhất (dự kiến diễn ra trước ngày 20/3).

Kinh tế cửa khẩu là tiền đề thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn tiếp tục phát huy tối đa lợi thế các cửa khẩu, đưa ra các phương án thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường thuận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư