Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân: Giảm số bậc tính thuế
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, số bậc tính thuế thu nhập cá nhân giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân với hai kịch bản tính thuế đối với thu nhập tiền lương và tiền công.

Điểm chung của hai phương án tính thuế thu nhập cá nhân mới là số bậc tính thuế giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc.

Theo phương án 1, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng. Theo đó, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên (thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên) sẽ được giảm thuế so với hiện nay. Bộ Tài chính đánh giá, nếu áp dụng theo phương án này thì số thu ngân sách Nhà nước sẽ bị giảm khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo phương án 2, những người có thu nhập từ bậc 3 trở lên (mức thu nhập trên 10 triệu đồng) sẽ chịu tác động lớn nhất. Theo đó, mức đóng thuế sẽ tăng nhưng mức tăng thêm không lớn. Bộ Tài chính đánh giá nếu áp dụng phương án này, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án 2.

M.H

Bình luận của bạn về bài viết...