Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 14:39:51
Đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu khai thác, đầu tư 3 sân bay lớn
Anh Minh - 11/07/2022 07:23
 
Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay Thành Sơn và sân bay Biên Hòa; nghiên cứu xã hội hóa đầu tư sân bay Chu Lai.
Sân bay Chu Lai.
Sân bay Chu Lai.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai); nghiên cứu Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam). Tổ công tác này sẽ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng.

Tại tờ trình này, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng phân công các Tổ phó gồm: Bộ trưởng Bộ GTVT (Tổ phó thường trực), lãnh đạo Bộ Quốc phòng (Tổ phó). Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ GTVT; Bộ Công an; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; UBND tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh Ninh Thuận; UBND  tỉnh Đồng Nai.

Đối với sân bay quân sự Thành Sơn, Biên Hòa, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá vị trí, vai trò, hiện trạng hạ tầng, đất đai của các sân bay quân sự Thành Sơn, Biên Hòa; đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, vùng trời khu vực xung quanh các sân bay; đánh giá điều kiện, khả năng tổ chức khai thác hàng không dân dụng tại các sân bay; ảnh hưởng tới tổ chức, khai thác, nhu cầu vận tải các các cảng hàng không lân cận; nghiên cứu, đề xuất sơ bộ phương án đầu tư, phương án tổ chức khai thác trong trường hợp bổ sung quy hoạch các sân bay trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ báo cáo Thủ tướng việc chuyển các sân bay quân sự thành các sân bay lưỡng dụng trong Quý III/2022.

Đối với Cảng hàng không Chu Lai, tổ công tác sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tài sản quản lý bởi các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không Chu Lai; xem xét Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng, trong đó tập trung các nội dung: phạm vi, hình thức xã hội hóa đầu tư; trình tự thực hiện; lộ trình thực hiện; rà soát khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phương án tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai trong Quý III/2022.

Bộ GTVT cho biết là đã dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác và Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Sau khi Quyết định thành lập Tổ công tác được ban hành, Bộ GTVT sẽ lập kế hoạch triển khai ngay nhiệm vụ của Tổ công tác, chuẩn bị nội dung có liên quan, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác theo quy định.

Mũi đột phá trong huy động vốn tư nhân vào hạ tầng hàng không
Đề án Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai nếu thành công sẽ mở cánh cửa cho các nhà đầu tư tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư