Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
ĐHCĐ NCB: Nhất trí tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng
Như Loan - 27/06/2020 11:03
 
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2020, với việc nhất trí tăng thêm 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Kết quả kinh doanh 2019 với nhiều chỉ số ấn tượng

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), NCB đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình và giải pháp của Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 – 2020, từ đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của NCB đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tất cả các yêu cầu của NHNN về chỉ tiêu như tăng trưởng quy mô, hiệu quả, nợ xấu…, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 80.394 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ tăng lên xấp xỉ 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%. Doanh thu từ phí dịch vụ đạt 243 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2018. Chất lượng tín dụng, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%, điều này cho thấy hiệu quả và tiến độ xử lý nợ được chú trọng, đảm bảo theo đúng kế hoạch của HĐQT đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chiến lược phát triển năm 2020

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020,… với sự đồng thuận cao.

Theo đó, ĐHĐCĐ NCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trên tương quan đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19: Mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh dự kiến là 150 tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên xấp xỉ 84.500 tỷ đồng. Đồng thời, NCB lên kế hoạch tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, ngưỡng đảm bảo an toàn do NHNN quy định.

Trong năm 2020, NCB xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; Phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ, xử lý nợ xấu; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn; Đầu tư phát triển công nghệ, ngân hàng số…

Đại hội đã nhất trí tán thành phương án thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2020, NCB sẽ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu. Việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của NCB, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2028 đã được NHNN phê duyệt.

Tại Đại hội đã bỏ phiếu để bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Vũ Mạnh Tiến, bà Trần Hải Anh, ông Phạm Thế Hiệp, ông Nguyễn Văn Hảo, ông Bùi Đức Long, ông Tamaki Kido. Thành viên Ban Kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Hà Giang, bà Vũ Kim Phượng, bà Trần Thị Minh Huệ.

f
Ông Tamaki Kido – Thành viên HĐQT độc lập phát biểu trực tuyến từ đầu cầu Nhật Bản

Đại diện cho các thành viên HĐQT mới, ông Tamaki chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khó lường trên toàn cầu, dẫn đến việc tôi không thể tham gia trực tiếp ĐHĐCĐ cùng đoàn đại biểu. Từ Nhật Bản, tôi đang chú tâm theo dõi toàn bộ chương trình nghị sự.

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được ĐHĐCĐ tin tưởng và bầu tôi làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 tại NCB. Tiếp nối những thành tựu trong vòng 25 năm qua cùng sự định hướng, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho chiến lược dài hạn của NCB của HĐQT nhiệm kỳ trước, tôi tin tưởng rằng, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối, dẫn dắt NCB hoàn thành được tất cả mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2020 – 2025”.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao của đại đa số cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của NCB đã diễn ra thành công tốt đẹp.

NCB giành 3 giải thưởng quốc tế danh giá từ Global Banking & Finance Review
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được nhận cả 3 giải thưởng quốc tế uy tín, quan trọng của Global Banking & Finance...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư