Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 18:41:47
ĐHĐCĐ bất thường của FLC sẽ tổ chức lần 2 vào ngày 2/7
Kỳ Thành - 10/06/2022 15:37
 
Sáng 10/6, kỳ họp bất thường Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn FLC (FLC - HoSE) bàn về nhân sự đã không diễn ra do không đủ tỷ lệ tham gia và phải dời sang ngày 2/7.
Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn FLC không thể diễn ra do không đạt tỷ lệ điều kiện về tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ bắt đầu lúc 9h00 tại Tòa nhà Bamboo Airways 265 Cầu Giấy, với 3 nội dung chính là Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty và công tác nhân sự.

Tuy nhiên, đến 9h30, đại diện Tập đoàn FLC công bố, đại hội đã không thể diễn ra do chỉ có 156 cổ đông tham dự trực tiếp và 83 ủy quyền, đại diện cho tỷ lệ 33,76% số cổ phần biểu quyết, không đạt điều kiện trên 50% để có thể tổ chức họp theo Luật Doanh nghiệp.

Đại diện FLC cũng cho biết, phiên họp bất thường lần hai dự kiến sẽ được tổ chức ngày 2/7. Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách chốt ngày 9/5 tương tự cuộc họp lần một hôm nay. Theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Đại hội của FLC dự kiến sẽ chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung, đồng thời, FLC sẽ bầu 2 người thay thế, trong đó có một người là thành viên HĐQT quản trị độc lập.

Ngoài bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, FLC cũng trình cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát trước đó là bà Phan Thị Bích Phượng, ông Nguyễn Chí Cương và ông Nguyễn Đăng Vụ đều đã xin từ nhiệm.

Các cá nhân dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát tập đoàn bao gồm, ông Vũ Minh Tuấn (sinh năm 1986), Trợ lý Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Phó ban tài chính Tập đoàn FLC; ông Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1983), Phó trưởng ban đầu tư 3 Tập đoàn FLC; và ông Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1984), Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tần Incons.

Tập đoàn FLC đã đối mặt với nhiều khó khăn. Ông Đặng Tất Thắng được giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch FLC từ ngày 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có quyết định mới. Bên cạnh ông Thắng, HĐQT của FLC còn 2 thành viên khác là Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền và Phó tổng giám đốc Lã Quý Hiển.

Liên quan tới hoạt động của FLC, trong văn bản mới đây gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) để giải trình về lý do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, Tập đoàn cho biết do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán theo quy định. Hiện FLC đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 do FLC tự lập cho thấy, tập đoàn lỗ sau thuế 465 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 lãi gần 43 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản của tập đoàn đạt 35.496 tỷ đồng. Về nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của FLC ghi nhận 3.204 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.106 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lỗ trong quý I, song tại ngày 31/3/2022, lãi sau thuế chưa phân phối của FLC còn hơn 1.604 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư