Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 18:12:10
ĐHĐCĐ Nam Việt: Số lượng nhà đầu tư tham gia đủ điều kiện tổ chức Đại hội
Hoài Sương - 24/06/2023 10:06
 
Sáng 24/6, CTCP Nam Việt (mã ANV - sàn HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư, có nhiều nhà đầu tư đã tham gia họp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, có 57 nhà đầu tư tham gia, tương ứng chiếm 78,6% vốn điều lệ. Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tổ chức.

Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông Nam Việt năm 2023.
Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông Nam Việt năm 2023.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nam Việt sẽ trình cổ đông Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu; tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2023…

Đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Nam Việt 2023 sáng 24/6/2023.
Đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Nam Việt 2023 sáng 24/6/2023.

Báo Đầu tư đang tiếp tục cập nhập thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Nam Việt.

Nam Việt khó đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận dương trong năm 2023
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra báo cáo phân tích CTCP Nam Việt (mã ANV - sàn HoSE) và cập nhập tình hình xuất khẩu cá tra trong 2 tháng đầu năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư